38 sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2022

Odbędzie się 25 stycznia br. w sali konferencyjnej  Nr 55 Urzędu Gminy Włoszczowa nr 55 o godz. 9.W dniu  24 stycznia (poniedziałek) godz. 9 zbiorą się komisje stałe RM.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie  prawomocności obrad, powołanie sekretarza obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej we Włoszczowie.
  4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  XXXVII sesji Rady Miejskiej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      przyjęcia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszczowa oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane,

2)      przyjęcia planów pracy stałych Komisji i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2022 rok,

3)      sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta i gminy Włoszczowa,

4)      powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

5)      zmiany w budżecie na 2022 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

 Obrady są transmitowane w serwisie internetowym gminy.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie