Stypendia Burmistrza dla studentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia

Na pomoc mogą liczyć osoby odbywające studia stacjonarne lub studiów dziennych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Stypendium przyznawane będzie dla maksymalnie 16 studentów, w 8 obszarach kształcenia (szczegóły w uchwale).

Stypendium może być przyznane, studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) posiada status studenta uczelni wyższej i nie ukończył 25 lat w dniu składania wniosku,

2) jest mieszkańcem gminy Włoszczowa,

3) uzyskał za ostanie dwa semestry, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (słownie: cztery i pół).

4) złożył w terminie wniosek.

Stypendium będzie przyznane na rok akademicki.

Burmistrz Grzegorz Dziubek zachęca studentów do korzystania z pomocy stypendialnej.