Bebelno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Bebelno – według źródeł historycznych znalazło się w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej w roku 1000.  Za panowania w tym czasie Bolesława Chrobrego, ziemie zapilickie powiązane były administracyjnie bardziej z Wielkopolską niż z Małopolską. Do XII wieku, państwo polskie pod względem podziału administracyjnego, dzieliło się na prowincje (zwane także później ziemiami) i wchodzące w ich skład okręgi grodowe czyli kasztelanie. Przypuszczalnie w tym okresie Bebelno znajdowało się na obszarze ówczesnej kasztelanii małogoskiej, a od połowy XII wieku przypuszczalnie było włączone do prowincji sandomierskiej. Na podstawie badań archeologicznych udało się ustalić, że najstarszą częścią osady jest obecny teren kościoła parafialnego. Osada z czasem rozrastała się wokół wspomnianego cypla, po lewej stronie płynącego cieku wodnego zasilającego Nidę na terenia Krasowa. Jan Długosz ( ojciec kronikarza, również Jan uczestnik bitwy pod Grunwaldem był właścicielem Bebelna) w swoim "Liber beneficiorum..." w (lata siedemdziesiąte XV wieku), opisując uposażenie biskupa krakowskiego w Krasowie Większym wymienił na terenie tej miejscowości praedium unicum militare. Badacze nie wykluczają, że wymieniony przez Długosza obiekt był tożsamy z bebelskim Wieżyskiem i jest to pierwsza znana wzmianka o grodku obronnym. Drugi opis pochodzi z 1783 roku, kiedy właścicielem Bebelna był Sebastian Bystrzonowski. Jest to fragment inwentarza dóbr Bebelno. (...) we wsi jest kępa starożytna, niewielka, którą "wieżyskiem" nazywają, leżąca na południe w gruncie młynarskim, od młyna kroków około 300, zaś od drogi Bebelno - Krassów kroków 130; długość i szerokość tej kępy po 30 kroków; wysokość od gruntu obok niej leżącego, z jednej strony od ogrodów wiejskich 5 łokci, zaś od strony łąk łokci 6 wynosi; wokoło tej kępy jest woda krzakami gęsto zarosła i one kępę zasłaniają, na tej zaś kępie jabłonki i gruszki płonne i inne krzaki różnego gatunku, stąd wybierano cegły, miał tu być kiedyś dwór (...). dokładny opis kościoła w Bebelnie i jego wyposażenia z początku lat 30 XX wieku znajdujemy u ks. Jana Wiśniewskiego:” W Bebelnie stoi na podmurówce kościół drewniany, gontem kryty, zgrabną i oryginalną wieżą ozdobiony, składający się z podłużnej nawy, z prezbiterium z obu stron ukośnie ściętego, oddzielonego od nawy prostą belką zwaną tęczą, na której opiera się krzyż z P. Jezusem. Ściany wzmacniają słupy, podsiebitka prosta gładka. Chór wspiera się na dwóch słupach. W prezb. jedno okno od południa, a w nawie cztery od południa, na chórze jedno.
(...) W głównym ołtarzu jest obraz N.M.P. a na zasuwie św Mikołaja bp., za nim anioł z trzema bryłkami złota. Po stronach stoją figury św Mikołaja i Stanisława.
(...) W nawie stoją naprzeciw siebie w ukos dwa ołtarze; po lewej ręce św, Antoniego Pad. z Dzieciątkiem, zaś na zasuwie obraz P. Jezusa z otwartym sercem. W górze P. Jezus nauczający. Po przeciwległej stronie stoi ołtarz św Józefa. W górze obraz P. Jezusa uzdrawiającego. W prezbiterium na ścianie wisi starożytny obraz Niepokalanej Panny, stojącej na księżycu, ręce ma złożone. Nie jest to arcydzieło, lecz twarz wielce miła, pełna miłosierdzia. Lud ma ten obraz w wielkiej czci.
Na chórze wisi dokument z błogosławieństwem Piusa XI dla proboszcza i parafjan tutejszych, własnoręcznie podpisany przez Ojca św. 3 XII 1923 r. Przywiózł takowe z Rzymu O. Stanisław Siemieński, jezuita, urodzony w Krzepinie, misjonarz pracujący w Afryce. Brat jego Stefan jest dziedzicem Krzepiny.
W podłodze kościelnej leży szara, marmurowa płyta z herbami po rogach:
Oksza                          Jastrzębiec
Janina                          Kolumna
Jest tu grób Gosławskich mających w her. Okszę (siekierę). Z pamiątek w zakrystji notuję kielich z XVII w. z rączką ażurową splecioną z sześciu aniołków. Podstawa ozdobiona bogatą rzeźbą. Napis "D. II januarii A. D. I ? ? I (końcówki górne wytarte) GOSŁAWSKI z BEBELNA". Widziałem też korporał pięknie haftowany złotem z literami i datą: 1796 X. M. B.
Oryginalna, stara chrzcielnica z ciosu (...).
W 1919 roku w Bebelnie powstała szkoła. W roku 1927 założono straż ogniową, zwaną obecnie Ochotniczą Strażą Pożarną. Początkowo jej siedzibą była drewniana remiza usytuowana w centrum wioski. W roku 1957 w czynie społecznym wybudowano w miejscu drewnianej remizę murowaną.Na cmentarzu w Bebelnie spoczywa prababka Stefana Żeromskiego Tekla z Czaplickich Jackowska, żona dzierżawcy dóbr Bebelno Walentego Jackowskiego. W czasie II wojny światowej w okolicznych lasach walczyły oddziały partyzanckie. Dochodziło do wielu potyczek z okupantem., np. 9 września 1943 roku niedaleko pobliskiego Ludwinowa czy w październiku 1944 r. bitwa pod Krzepinem.

Źródło:

http://bebelno.cichecki.net/szkolnictwo/budowa-gmachu-szkoly/
http://bebelno.cichecki.net/okolica/bebelno/okres-miedzywojenny/

Opracowania dr Stanisława Janaczka

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie