Jeżowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś powstała przed 1359 rokiem. Była wsią szlachecką, a następnie należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Kazimierz, król polski, potwierdza sprzedaż Jeżowic przez dziedziców z Bieganowa, kościołowi gnieźnieńskiemu za 110 grzywien, co potwierdzają zapisy w Kodeksach (Kodeks Wielkopolski i Kodeks Małopolski). Po utworzeniu archidiakonatu kurzelowskiego stała się uposażeniem archidiakona, który miał dwór w Jeżowicach. Aż do uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim dobra kościelne deponowane we wsi przetrwały, mimo iż Rosja po zaborach ogłosiła ich konfiskaty. We wsi działa OSP.