Odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa, tel/fax: 41 394 30 53

e-mail: zukit@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

Regon: 290889164

NIP: 656-00-00-286

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włoszczowa mają obowiązek dostarczania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włoszczowie znajdującej się przy ul. Przedborskiej 89, 29-100 Włoszczowa, nr tel. 692 461 446.