Rada Miejska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie

Grzegorz Dudkiewicz 

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga

Jerzy Wiśniewski

 

Skład osobowy Rady Miejskiej VIII kadencji (2018 - 2023):

1. Błaszczyk Anna

2. Dudkiewicz Grzegorz

3. Gieroń Dariusz

4. Gołda Marek

5. Klapa Stanisław

6. Hupa - Rutkowska Dorota

7. Młynarczyk Czesław

8. Pasoń Zbigniew

9. Suliga Krzysztof

10. Suliga Robert

11. Sybis Roman

12. Szafrański Michał

13. Turczyński Piotr

14. Wiśniewski Jerzy

15. Woldański Zbigniew

 

Składy komisji stałych Rady Miejskiej:

 
Komisja Rewizyjna - przewodniczący Czesław Młynarczyk
 
Zbigniew Pasoń - zastępca przewodniczącego
 
Roman Sybis

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodniczący Michał Szafrański

Stanisław Klapa - zastępca przewodniczącego

Zbigniew Woldański

Komisja Finansowo - Budżetowa  i  Rozwoju Przedsiębiorczości - przewodniczący Zbigniew Woldański

Anna Błaszczyk

Marek Gołda - zastępca przewodniczącego

Dorota Hupa - Rutkowska

Stanisław Klapa

Czesław Młynarczyk

Krzysztof Suliga

Robert Suliga

Michał Szafrański

Jerzy Wiśniewski

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych - przewodniczący Dariusz Gieroń

Anna Błaszczyk

Grzegorz Dudkiewicz

Marek Gołda

Zbigniew Pasoń

Krzysztof Suliga

Robert Suliga

Roman Sybis

Piotr Turczyński - zastępca przewodniczącego

Jerzy Wiśniewski

W Gminnej Radzie Pożytku Publicznego zasiądą:

Dariusz Gieroń, Robert Suliga i Michał Szafrański.