Jednostki organizacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Kultury we Włoszczowie

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury poprzez programowanie i organizację działalności społeczno - kulturalnej.
Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami kulturalnymi społeczności lokalnej.

Do głównych zadań Domu Kultury należy:

 • Prowadzenie klubów i sekcji zainteresowań.
 • Organizowanie masowych imprez kulturalnych, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw, festynów itp.
 • Inspirowanie działalności kulturalnej i jej prezentacji.
 • Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej placówkom i towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.
 • Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej w przedmiocie objętym zakresem działalności Domu Kultury.
 • Doskonalenie zawodowe pracowników Domu Kultury.

  Dom Kultury we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 17
  29-100 Włoszczowa
  tel. (041) 394 33 03
  http://www.dkwloszczowa.pl


Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, z filią w Łachowie,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie,  
 • Przedszkole Samorządowe w Łachowie.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
ul. Partyzantów 24
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 30 48
http://www.zpo1-wloszczowa.nawww.pl
e-mail: zpo1wloszczowa@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa nr2 we Włoszczowie

W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
ul. Różana 16
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 26 99
http://www.zpo2wl.republika.pl
e-mail:
Gimnazjum - pgrozana@wp.pl
Szkoła Podstawowa sprozana@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie,
 • Publiczne Gimnazjum w Koniecznie.

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
Konieczno
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 61 49
e-mail: zpo_gim_kon@gazeta.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brożka w Kurzelowie
 • Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie.

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
Kurzelów
ul. Brożka 7
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 70 93
e-mail: gimkurzelowo1@wp.pl

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie
Konieczno
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 61 16

Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie

Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie
Kurzelów
ul. Brożka 7a
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 70 11

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie filia

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie filia
ul. 1 maja 30
29 -100 Włoszczowa
tel. (041) 394 21 20

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
ul. Brożka 14
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 34 32

https://ps2-wloszczowa.edupage.orgPrzedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Rózana 18
29-100 Włoszczowa
tel. 413810097
e-mail: sp3wl@op.pl
www.ps3wloszczowa.org

 

Samorządowy Żłobek we Włoszczowie

ul. Rózana 18
29-100 Włoszczowa
tel. 413810107
e-mail: szwl@op.pl
www.zlobekwloszczowa.pl

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
Czarnca
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 21 11

https://spczarnca.edupage.orgSamorządowe Centrum Oświaty

Zespół obsługuje 5 zespołów placówek oświatowych, 5 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe. Ponadto Zespół prowadzi obsługę finansową jednostek kultury: Domu Kultury we Włoszczowie, Domu Kultury w Kurzelowie i Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Do głównych zadań Centrum należy:

 • obsługa finansowa prowadzonych przez Gminę szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie rachunkowości szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw kadrowych szkół i przedszkoli,
 • zaopatrywanie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, opał i inne materiały zgodnie z zamówieniami dyrektorów i w ramach posiadanych przez nich środków finansowych,
 • prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej i spraw socjalnych pracowników szkół i przedszkoli,
 • współdziałanie z dyrektorami w opracowaniu projektu budżetu szkół i przedszkoli.


ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 41 89


Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 32 61

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

http://ops-wloszczowa.pl/Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 36 80

e-mail: biuro@wzwik-wloszczowa.pl http://www.wzwik-wloszczowa.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 2
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 39 20

http://www.osir-wloszczowa.pl

Adres email: info@osir-wloszczowa.pl

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 394 28 32

http://www.pgkim-wloszczowa.pl

mail: pgkim_wloszczowa@pro.onet.pl

Zakład Usług Komunalnych i Transportu (wywóz odpadów, dostawa gazu w butlach, zarządzanie cmentarzem komunalnym)

ul. M. Reja 10 29-100 Włoszczowa

tel.: 041 394 30 53, 728 451 671 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (składowisko odpadów)ul. Przedborska 29-100 Włoszczowa

tel.: 692 461 446

 

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie

Biblioteka publiczna we Włoszczowie oferuje:

 • Bogaty wybór literatury,
 • Podstawowe słowniki, encyklopedie i leksykony,
 • Zbiory regionalne,
 • Bogaty wachlarz czasopism,
 • Kasety wideo,
 • Różne formy działalności informacyjno-popularyzatorskiej.


Wypożyczalnia dla dorosłych dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 23 000 woluminów. Udostępnia literaturę piękną, popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy. Posiada także podstawowe wydawnictwa informacyjne. Obsługuje około 1 500 czytelników wypożyczając im blisko 20 000 woluminów rocznie.

Działa także czytelnia komputerowa, w której każdy może skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
ul.Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel./fax (041) 394 23 13
(041) 394 34 33
www: http://www.biblioteka-wloszczowa.pl/ e-mail: biblioteka.wloszczowa@gmail.com

Urząd Gminy Włoszczowa

Urząd Gminy
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

tel. (041) 394 26 69
fax. (041) 394 23 39
http://wloszczowa.pl
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl