Włoszczowska Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej i prorodzinnej realizowanej przez Gminę Włoszczowa na rzecz rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci. <<UCHWAŁA NR XXXV/ 295 / 13 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych i przyjęcia Programu „WŁOSZCZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY” >>.

Celem wprowadzenia Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury gminy Włoszczowa;
  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinie wielodzietnej;

Realizacja programu będzie przebiegała w sposób otwarty, zakładając stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie, ale też i aktywny udział w nim rodzin zamieszkałych na terenie gminy Włoszczowa.

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny będzie wydawana rodzinom spełniającym następujące warunki:

  • rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci, które do końca danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 18 lat, jeżeli uczą się i nie pracują
  • kartę otrzymują dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek – będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
  • kartę otrzymują dzieci, które kontynuują naukę i nie pracują, a ukończyły 18 lat i nie ukończyły 25 lat.


Wnioski o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Urząd Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14.


Wzór Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny:

WKDR 1

WKDR 2

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny została doceniona nie tylko przez korzystające z niej rodziny zamieszkałe w gminie Włoszczowa, ale również przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego .