Informator teleadresowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
Grzegorz Dudkiewicz

pok. 41, parter
tel. 41 39 42 181

Burmistrz Gminy Włoszczowa
Grzegorz Dziubek

pok. 18, I piętro,
tel. 41 39 42 669 (sekretariat)
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Dyrektor Biura ds. Inwestycji
Sławomir Owczarek

pok. 16, I piętro,
 tel. 41 39 42 669 (sekretariat)
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Sekretarz Gminy
Henryka Skiba

pok. 20, I piętro
tel. 41 39 42 669 wew. 126

Skarbnik Gminy
Dariusz Górski

pok. 11, I piętro
tel. 41 39 42 669 wew. 122

Kancelaria Główna
Kierownik - Iwona Boratyn

pok. 22, I piętro
tel: (41) 394 26 69 wew. 140

Wydział Organizacyjny
Naczelnik - Anna Malinowska

pok. 31, II piętro,
tel: (41) 394 26 69 w.112

Wydział Finansowy
Skarbnik Gminy - Dariusz Górski

pok. 11,  I piętro,
tel: (41) 394 23 55 w.122

Wydział Funduszy Pomocowych  Inwestycji i Planowania  Przestrzennego
Naczelnik - Włodzimierz Rak

pok. 28, I piętro,
tel: (41) 394 26 69 w.123

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik - Michał Ślęzak

pok. 33, II piętro,
tel: (41) 394 23 61 w.116

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik  - Monika Kowalska

pok. 23, I piętro
tel: (41) 394 26 69 wew. 119

Biuro Rady Miejskiej
Mirosław Witkowicz

pok. 42, parter,
tel: (41) 394 21 81 w.105

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Anna Prokopczyk

pok.7, parter
tel: (41) 39 42 201

Referat Utrzymania Zieleni i Terenów Gminnych
Kierownik - Jarosław Jędrych

os. Broniewskiego 3A
tel. 604  225 277

Pliki do pobrania