Mamy dotację na usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2016

Gmina Włoszczowa otrzyma ponad 39 tys. zł  dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 20 lipca br. została podpisana umowa w tej sprawie.

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek 20 lipca br. podpisał Umowę Dotacji nr 244/16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032". Otrzymana dotacja wynosi 39.012,61 zł stanowiącej 85,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na kwotę dotacji składają się:

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 16.064,02 tj. – 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania
  2. środki NFOŚiGW w  Warszawie – 22.948,59 tj. – 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.