Umowa podpisana

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2016

Województwo Świętokrzyskie 31 maja br. podpisało z Gminą Włoszczowa umowę na sfinansowanie modernizacji ponad 8 km dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina pozyskała ponad 63  procent dofinansowania. Remontowane będą droga wewnętrzna  w Woli Wiśniowej (z PROW 73.662 zł), droga gminna Konieczno-Nieznanowice (PROW 208.593 zł), drogi gminne Przygradów-Folwark, Michałów Huby-Dołowatka, Wymysłów-Michałów na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni  (PROW 402.018 zł).  

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał 176 umów z samorządami o dofinansowanie „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zawarcie tak dużej liczby umów (pierwotnie szacowano ich liczbę na 106) było możliwe dzięki podjęciu przez samorząd województwa działań umożliwiających kontraktację projektów z listy rankingowej według wartości poprzetargowych, zamiast wartości szacunkowych. Ze strony samorządu województwa umowy podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Więcej:http://www.sejmik.kielce.pl/item/50408-umowy-na-budowe-i-modernizacje-drog-lokalnych-z-prow-podpisane-sto-procent-wnioskodawcow-zadowolonych

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie